Poznajmy ryby rzeki Wieprz

Zapraszam wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima do zapoznania się z prezentacją multimedialną, która dotyczy różnorodności gatunków ryb rzeki Wieprz. Prezentacja została przygotowana przez uczniów klasy VI pod opieka i nadzorem merytorycznym p. Marty Lal. Uczniowie zrobili prezentację podczas lekcji zdalnych z wykorzystaniem oprogramowania MS Teams oraz programu Power Point. W czasie lekcji oprócz poznania biologii ryb rzeki Wieprz, uczniowie kształcili swoje kompetencje z obsługi narzędzi technologii informacyjnej.