Powitanie

Powitanie jest jednym z najważniejszych elementów w ciągu dnia w przedszkolu. Witając się budujemy miłą i życzliwą atmosferę oraz wzbudzamy zaufanie u dzieci. W naszej grupie 3, 4 latków codziennie witamy się tak, jak chcą tego dzieci. Wybierają one sposób przywitania
i następnie wykonujemy ten gest wspólnie. Wszystkie dzieci biorą w tym aktywny udział,
 a niektóre witają się z wychowawcą lub ze sobą wielokrotnie, co sprawia im wielką radość.