Podziękowania

Podziękowanie

za przygotowanie podłoża pod garaż dla:

  • p. Jerzego Machałka
  • p. Piotra Dorosza
  • p. Piotra Kowalczyka
  • p. Zdzisława Siembidy
  • p. Adama Koczwary
  • p. Mariusza Wagi

     za złożenie sceny dla:

  • p. Jerzego Machałka
  • p. Łukasza Kuśmierczuka

     za pomoc w przygotowaniu Wigilii dla:

  • Rady Rodziców oraz wszystkich zaangażowanych mam

za przygotowanie stroików świątecznych dla p. Anety Zakrzewskiej

za pomoc na rzecz klasy II dla p. Damiana Koziołka