Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu z dnia 03.12.2021 r. znak: HDM.9011.20.2021 dot. kwarantanny.

pismo_PPIS_Zamość_kwarantanna.03.12.2021