Pierwszaki ślubowały!

           Dnia 29 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

            Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenki, recytacja wierszy, zdanie egzaminu sprawności ruchowej oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Alicja Poździk dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Na zakończenie uroczystości pierwszoklasiści otrzymali legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

            Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.