Aktualności

Poświęcenie Sztandaru

           W dniu 26.04.2015r. odbyło się w naszym kościele parafialnym poświęcenie sztandaru dla Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii, którego dokonał Ks. Proboszcz Krzysztof Dziura, w koncelebrze Mszy św. był ks. Wikariusz Mariusz Skakuj, posługiwali także: ks. Prałat Stefan Wójtowicz i Ks. Wikariusz Marcel Harkot. Na Mszy Św. obecna była wspólnota Szkoły Podstawowej w Wielączy Kolonii, która uroczystość upamiętniła, po zakończeniu Mszy Św. wspólnym pamiątkowym zdjęciem. Również w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Gimnazjum Oświatowego w Zawadzie, przekazując do Szkoły Podstawowej pamiątkową tablicę.
Wielki rzymski poeta, Cyceron, napisał: „Historia jest świadectwem czasów, światłem prawdy, życiem przeszłości, nauczycielką życia i głosicielką tradycji.” Dlatego tak ważna jest nasza troska o pamięć, troska o naszą historię. Ta troska dotyczy narodów i państw, ale również małych wspólnot. Dzisiaj pochylamy się z szacunkiem nad historią szkoły w Wielączy Kolonii. Przywołujemy w pamięci wydarzenia sprzed lat, które składają się w bujny bukiet wielu pięknych i doniosłych chwil w tej wspólnocie szkolnej. Przyjęcie i poświęcenie sztandaru to piękne wyrażenie symbolu i pamięci wobec pięknego dorobku szkolno – wychowawczego szkoły. Jest to znak troski o przechowywanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom wypracowanego dziewictwa. Pozyskanie sztandaru dla szkoły nie było łatwym zadaniem, jednak dzięki staraniom Dyrektor Szkoły Pani Alicji Poździk oraz członków Stowarzyszenia udało się doprowadzić do momentu w którym szkoła może cieszyć się pięknym sztandarem. Wiemy, że poza materialnym sztandarem szkołę musi także wyróżniać postawa jej nauczycieli i uczniów. Szkoła musi być wyjątkową i niepowtarzalną wspólnotą, gdzie trud wychowawczy i praca edukacyjna służą temu, by wszyscy uczniowie stawali się dobrymi, odpowiedzialnymi i dojrzałymi ludźmi. Dlatego też z głębokim przeświadczeniem wierzymy, że sztandar będzie dla nas mobilizującym elementem, który przyczyni się do większego ukochania Boga, Honoru i Ojczyzny!
Przywołując słowa Św. Jana Pawła II, który dwadzieścia lat temu we Włocławku mówił: „Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. Któż z nas nie miał w życiu i nie wspomina z wdzięcznością takiego człowieka: kapłana czy nauczyciela, który umiał odsłonić nam nowy świat wartości i wzbudzić dla niego trwały entuzjazm czy nawet nadać kierunek całemu życiu?” Dzisiaj te piękne słowa są dedykowane wszystkim członkom wspólnoty Szkoły Podstawowej w Wielączy Kolonii z podziękowaniem a jednocześnie prośbą, aby poświęcony sztandar był elementem łączącym i spajającym zarówno szkołę jak i całe jej otoczenie. Nasz Zbawiciel wskazał nam najpiękniej, że prawdziwą drogą każdego chrześcijanina jest miłość. Niech nigdy nie zabraknie jej w nas. Jak bowiem mówił Św. Jan Bosco, „wychowywać można tylko w miłości.”

Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”

                W związku z obchodami 72 rocznicy wybuchu powstania w gettcie warszawskim uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję społeczno – edukacyjną „Żonkile”. Na lekcjach historii przeprowadzono zajęcia na temat Holocaustu, uczniowie rozdawali także żonkile rodzicom, nauczycielom oraz swoim kolegom i koleżankom.

Dzień Otwarty w Gimnazjum w Bodaczowie

             14 kwietnia uczniowie klasy VI odwiedzili Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie. W ramach zorganizowanego tam Dnia Otwartego przyszli gimnazjaliści wzięli udział w pokazach chemicznych, zapoznali się z ofertą dydaktyczną gimnazjum oraz wzięli udział w przedstawieniu kabaretowym przygotowanym przez tamtejszych uczniów.

Rajd pieszy – Wielącza Kolonia i okolice

W ramach zajęć koła fotograficznego „Pstryk” uczestnicy rajdu wybrali się na przechadzkę po najbliższej okolicy. Uczniowie obserwowali piękno otaczajacej przyrody i wykonywali zdjęcia na konkurs powiatowy „Moja mała ojczyzna”.

Wizyta Ojca Tomasza Podrazika ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki

Przy stworzeniu Bóg dał Europejczykom zegar, a Afrykańczykom czas…  przysłowie afrykańskie

Kościół jest ze swojej natury misyjny- słowa te zapisane w dokumentach Soboru Watykańskiego  II wskazują jak bardzo ważne i istotne jest głoszenie Chrystusowej Ewangelii wszystkim bez względu na rasę, kolor skóry czy przekonania. Zadanie to nie jest łatwe. Z różnych względów głoszenie Ewangelii napotyka na przeciwności, które dotyczą jakby dwóch płaszczyzn: ludzkiej i obszarowej. Płaszczyzna ludzka jest uwarunkowywana wpływem (czasami bardzo mocnym) kultury, nie zawsze przyjaznej chrześcijaństwu, zaś obszarowa – warunkami geograficzno- pogodowymi.  Aby właściwie odnaleźć się w tych płaszczyznach, potrzeba ludzi głęboko zmotywowanych Wiarą w misję głoszenia Ewangelii. Ludzie Ci, którzy zostawiają swoje dotychczasowe środowiska życia i wyruszają w drogę, aby ukazywać miłość Bożą względem każdego człowieka powszechnie nazywani są misjonarzami. Ich zapał przekłada się niejednokrotnie na wielkie sukcesy w wielu dziedzinach życia danych społeczności. W ten sposób można wskazać na kręgi edukacyjne, medyczne czy społeczno – polityczne. Wraz z działalnością misjonarzy pojawia się jakby nowa jakość życia, która oczywiście nie zmienia się natychmiast, jednak cięgle progresywnie postępuje do przodu. Zaproszenie do działalności misyjnej jest wciąż aktualne. Wciąż potrzeba wielu ludzi, którzy w imię zdobywania Królestwa Bożego, są gotowi poświęcić dotychczasowy komfort swojego życia, ze wszystkimi jego udogodnieniami, by innym głosić swoim życiem i czynami nadzieję lepszego jutra i Wieczności.

Osobą doskonale wpisującą się w powyższe słowa jest Ojciec Tomasz Podrazik ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki potocznie nazywanych Ojcami Białymi, który na zaproszenie ks. Marcela Harkota odwiedził naszą parafię i szkołę. Jego wizyta miała miejsce w dniach 22-23 marca br. W Niedzielę 22 marca Ojciec Tomasz głosił podczas Mszy Św. świadectwa misyjne, ukazując piękno pracy misyjnej na Afrykańskim Lądzie. Następnego dnia O. Tomasz wraz z Ks. Marcelem prowadzili animację misyjną w szkołach na terenie parafii. Odwiedzili Następujące Szkoły: Sz. P. w Niedzieliskach, Wielączy Kolonii , Wielączy i Zawadzie oraz Gimnazjum w Zawadzie. Podczas animacji w naszej szkole uczestnicy mogli dowiedzieć się o tym jak wygląda edukacja, sprawy związane funkcjonowaniem służby zdrowia oraz życie codzienne w Afryce ze szczególnym uwzględnieniem Afryki wschodniej, w której pracuje O. Tomasz. Każde ze spotkań obfitowało w wiele przykładów, które zdecydowanie na długo zapadną w pamięć słuchających. Podczas każdego ze spotkań uczestnicy mogli podziwiać okazałą kolekcje rekwizytów pochodzących z Afryki. Były to m.in.: maski, naczynia i instrumenty muzyczne. Odbyła się także nauka śpiewów afrykańskich.  Dzieci, rodzice i nauczyciele są wdzięczni Ojcu Tomaszowi za wspólnie spędzony czas. Wyrazem wsparcia dla Misji była akcja zbierania ołówków i niepotrzebnych telefonów komórkowych. Rzeczy te zostaną przekazane do Afryki do Ugandy i staną się ogromnym wsparciem na rzecz rozwoju społecznego. Na końcu spotkania głos zabrała Pani Dyrektor Alicja Poździk, która m.in. podkreśliła, jak ważne jest, aby wokół nas dostrzegać także tych, którzy potrzebują naszej pomocy.

Ufamy, że ten piękny czas przyniesie dobre owoce, niech Bóg błogosławi O. Tomaszowi i Zgromadzeniu Misjonarzy Afryki. Niech Bóg będzie uwielbiony!