Program żywnościowy o nazwie „Program dla szkół”.

Koordynatorem programu w szkole jest  p. Teresa Tomaszewska.