Ogólnopolski projekt edukacyjny Uniwersytetu Dzieci w Klasie „Ja w przyszłości. Jak planować swoją karierę?”

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Ja w przyszłości. Jak planować swoją karierę” organizowany przez Uniwersytet Dzieci w Klasie będzie realizowany w klasie VIII na zajęciach
z wychowawcą. Program ma na celu wesprzeć uczniów w świadomym i trafnym wyborze dalszej drogi kształcenia, a w przyszłości zawodu. 

Podczas zajęć uczniowie będą budować poczucie wpływu na własny sukces życiowy
i zawodowy. Odkryją swoje predyspozycje i zainteresowania. Przeanalizują, nad którymi kompetencjami warto pracować już teraz, aby w przyszłości stać się jak najlepszym kandydatem na wymarzone stanowisko pracy.

Dzięki projektowi uczniowie rozwiną umiejętność radzenia sobie z porażkami
czy nadmiernymi oczekiwaniami, a także wzmocnią kompetencję uczenia się – kluczową zdolność w dynamicznie zmieniającym się świecie.  

 

Tematy zajęć do zrealizowania:

 

Udział w projekcie zakłada realizację minimum 8 zajęć na podstawie scenariuszy zaproponowanych przez organizatorów. Po każdej lekcji nauczyciel wyśle krótką relację
z przeprowadzonych zajęć.