Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Terapia ręki dla każdego

Głównym celem projektu jest rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej oraz poprawa w zakresie techniki pisania, na miarę możliwości ucznia.

Podczas realizacji zadań projektowych będziemy usprawniać precyzję ruchów dłoni, palców i nadgarstka, poprawiać umiejętność poprawnego chwytu, doskonalić umiejętność pisania. Będziemy pracować nad poprawą koordynacji pomiędzy dłońmi oraz koordynacją wzrokowo- ruchową.

Tematy spotkań:

  • Sprawność fizyczna, stabilizacja posturalna i stabilizacja kończyny górnej.
  • Równowaga i schemat ciała.
  • Napięcie mięśniowe.
  • Funkcje wzrokowe.
  • Koordynacja wzrokowo- ruchowa.
  • Zmysł dotyku.
  • Manipulacja.
  • Opozycja kciuka i dysocjacja palców.
  • Zabawy grafomotoryczne.

 

Projekt będzie realizowany na indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych z uczniem klasy I

Szkolny koordynator projektu: p. Agata Borowicz