Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ”Migam Ja, Migasz Ty, Miga cały Świat”

Głównym założeniem zajęć jest promowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym nauki języka migowego. Wdrażanie do tolerancji inności w świecie społecznym poprzez  kontakt z elementarnymi znakami z zakresu daktylografii oraz ideografii. Nauka języka migowego to nie tylko świetna zabawa dla dziecka, ale przede wszystkim wskazanie mu nowego, alternatywnego sposobu porozumiewania się z ludźmi, przy jednoczesnym uwrażliwianiu na drugiego człowieka. Uczy dziecko od najmłodszych lat szacunku, tolerancji i godnego traktowania ludzi różniących się od nas samych. Nauka języka migowego umożliwia kontakt  z osobami z wadą słuchu. Przyczynia się do rozwoju umiejętności społecznych dziecka. Poszerza jego pogląd na świat i sposób jego rozumienia.

Projekt jest innowacją pedagogiczną realizowaną w grupie 3 latków pod opieką
p. Joanny Plebańskiej.