OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CZERNIAKA

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CZERNIAKA

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii  przystąpiła do  ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka.

Zajęcia adresowane są do uczniów klas siódmych i ósmych, a głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka i metod skutecznej profilaktyki

Dzięki przystąpieniu szkoły do programu, uczniowie nabędą umiejętność samobadania skóry
i poznają złote zasady profilaktyki czerniaka.

Koordynatorem programu w szkole jest p. Edyta Kaznowska