Odwiedziny Św. Mikołaja

          W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej miało miejsce spotkanie wszystkich uczniów ze Świętym Mikołajem. Dzieci z radością powitały Świętego Mikołaja, który wręczył upominki uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Spotkanie z Mikołajem było ogromnym przeżyciem dla wszystkich dzieci, sprawiło im wiele radości i wrażeń. Serdecznie zapraszamy Św. Mikołaja do naszej szkoły za rok!