Od 6 maja otwarcie przedszkoli

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte. Zależy nam, aby z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W załączeniu przekazuję komunikat w tej sprawie i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które będą wsparciem w organizacji zajęć w przedszkolach. W materiałach znajdą Państwo wskazówki, jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz o przekazanie ich pracownikom Państwa placówki. Wkrótce prześlemy Państwu regulacje prawne i inne przydatne materiały.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

 

Załączniki:

  1. Otwieramy przedszkola od 6 maja br. – komunikat MEN
  2. Wytyczne GIS i MZ – plik w wersji pdf
  3. Wytyczne GIS i MZ – plik w wersji word