Obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2016 roku uczniowie należący do szkolnego pocztu sztandarowego: Martyna Głąb, Łucja Rak i Konrad Kuźma oraz uczennice z klasy VI: Sylwia Garbata, Natalia Wardach i Anna Kozyra wzięli udział w uroczystościach związanych z 98. rocznicą odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się przemarszem obecnych – przedstawicieli władz Szczebrzeszyna, nauczycieli i uczniów oraz mieszkańców miasta – spod Urzędu Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie do Kościoła pw. Św. Katarzyny. Tam wszyscy zebrani wysłuchali patriotycznego montażu słowno-muzycznego, a następnie wystąpienia burmistrza Szczebrzeszyna. Wzięli również udział we mszy świętej, a następnie w uroczystym złożeniu kwiatów pod pomnikiem wystawionym w hołdzie żołnierzom AK. 14 listopada wszyscy uczniowie uczestniczyli również w apelu w szkole. Wzięli udział w inscenizacji ukazującej dzieje Polski i jej drogę do odzyskania niepodległości 1918 roku.