„Nie pal przy mnie, proszę”

„Nie pal przy mnie, proszę”

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu „Nie pal przy mnie, proszę”.  Koordynatorem  programu w szkole: p. Teresa Tomaszewska

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.

Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych z wykorzystaniem metod aktywizujących dostosowanych do wieku dzieci.

W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia. Ma on charakter profilaktyczny ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,  w których inne osoby palą przy nich papierosy. Ponadto przy realizacji programu oprócz pięciu zajęć warsztatowych prowadzone będą inne działania towarzyszące zgodnie z harmonogramem.

DSC_0435DSC_0437


 

2

                 

                       W grudniu odbyło się spotkanie z pielęgniarką, która przekazała fachową wiedzę na temat szkodliwości palenia i następstw, jakie niesie za sobą ,,bierne palenie”.