Nasi uczniowie zdawali kartę rowerową.

W dniu 17 czerwca 2024 r. w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej uczniowie musieli wykazać się wiadomościami dotyczącymi ruchu pieszych i rowerzystów, znajomością znaków drogowych, umiejętnością rozstrzygania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, posiadać wiedzę na temat pomocy przedlekarskiej oraz znać podstawowe wyposażenie roweru. 

W części praktycznej uczniowie wykazali się umiejętnością jazdy na rowerze na zaplanowanym torze jazdy z zastosowaniem przepisów ruchu drogowego.

Wysoki poziom umiejętności jazdy na rowerze oraz solidna wiedza teoretyczna, pozwoliły wszystkim uczniom zdać egzamin. Gratulujemy kolejnym uczestnikom ruchu drogowego którzy wkrótce otrzymają swoje pierwsze „prawa jazdy”. 😊