„Narodowe Czytanie”.

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Od 2012 r. patronuje jej Prezydent RP. W tym roku lekturą czytaną przez uczniów było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. To jeden z najwspanialszych dramatów symbolicznych, w którym autor przedstawia obraz polskiego społeczeństwa. „Wesele” zostało wybrane przez internautów i odczytane w wielu miejscowościach w Polsce oraz w innych krajach Europy, a także w obu Amerykach. Nasi uczniowie obejrzeli prezentację o Stanisławie Wyspiańskim i jego utworach oraz wysłuchali fragmentu „Wesela” w interpretacji pary prezydenckiej. Następnie odbyło się wspólne czytanie dramatu. Akcja „Narodowe Czytanie” ma na celu propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmacnianie narodowej tożsamości.