Narodowe Czytanie 2018

          Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Dotychczas odczytane zostały następujące dzieła: „Pan Tadeusz”, „Zemsta”, „Trylogia”, „Lalka”, „Quo vadis”, „Wesele”, a w tym roku „Przedwiośnie”.

      W naszej szkole taka akcja odbyła się 7 września br., a przeprowadziła ją nauczycielka języka polskiego p. Anna Samulak. Zarówno nauczycielka jak i uczniowie z każdej klasy zaprezentowali fragmenty powieści ukazujące losy Cezarego Baryki na tle historycznych wydarzeń. Tekst nie jest w kanonie lektur szkoły podstawowej, jednak uczniowie z wielkim zaangażowaniem czytali wybrane fragmenty.