Nagroda edukacyjna Burmistrza Szczebrzeszyna

         Za szczególnie wysokie wyniki w nauce i zachowaniu w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie naszej szkoły Klaudia Pac uczennica kl. VIII i Dominik Tomaszewski uczeń kl. VII       w dniu 14 października 2020 roku otrzymali nagrody edukacyjne Burmistrza Szczebrzeszyna  Henryka Mateja. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice nagrodzonych uczniów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.