„Moje dziecko idzie do szkoły”

„Moje dziecko idzie do szkoły”

    Celem programu „Moje Dziecko Idzie do Szkoły” jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie o skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno    w domu jak i w środowisku szkolnym. Wychowanie zdrowotne to integralna część wychowania ogólnego, a zdrowie dzieci to wartość nie do przecenienia.

Program przeznaczony jest dla uczniów klasy I.  Koordynatorem programu w szkole jest: p. Teresa Tomaszewska