Miesiąc Języka Ojczystego

Szanowni Państwo,

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia organizuje od 21 lutego do 21 marca 2023 roku Miesiąc Języka Ojczystego. W ramach tego przedsięwzięcia odbędą się trzy konkursy o zasięgu ogólnopolskim skierowane przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych oraz średnich. W tym roku nasza inicjatywa odbywa się pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacka Popiela oraz pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki dr hab. Jarosława Fazana, prof. UJ.

W imieniu organizatorów pragniemy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w konkursach:

VIII Ogólnopolski Konkurs na Gadkę “Gadajcie, jak dawniej we wsi pracowano”

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w formie nagrania filmowego w postaci gwarowego niewierszowanego, oryginalnego (czyli wcześniej nieprezentowanego) monologu na zadany temat. Konkurs nie ma żadnych ograniczeń wiekowych!

W konkursie poza nagrodami głównymi zostaną również przyznane nagrody publiczności. Głosowanie na nagrodę publiczności będzie miało miejsce na facebookowej stronie Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki UJ oraz na kanale YouTube Miesiąca Języka Ojczystego.

VIII Ogólnopolski Konkurs na Reklamę “Bez pracy nie ma kołaczy”

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w postaci oryginalnego, nagranego przez Uczestników filmu reklamującego wybraną wartość związaną z pracą (wartości zostały wymienione w regulaminie). Reklama musi być związana z tematem konkursu. Podczas finału zostaną wyświetlone filmy stworzone przez laureatów.

Konkurs dedykowany jest dla wszystkich klas szkół podstawowych!

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Twoja dzielnica — Twoja mównica”
Udział w konkursie polega na stworzeniu oryginalnej pracy literackiej, w której zostanie zaprezentowana wybrana odmiana środowiskowa języka polskiego (np. język lekarzy, muzyków, mechaników, górników itd.). Gatunek pracy jest dowolny – może być to opowiadanie, wiersz, piosenka, scenariusz itd.

Konkurs kierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich.

Terminy: 

  • Koniec nadsyłania prac konkursowych — 8 kwietnia 2023 r. 
  • Ogłoszenie wyników I etapu konkursów — do 15 kwietnia 2023 r. 
  • Wszyscy finaliści zostaną poinformowani, w jakiej formie odbędzie się finał do 15 kwietnia. Podczas finałów zostaną ogłoszone wyniki konkursów.

Szczegóły oraz regulaminy z formularzami zgłoszeniowymi dostępne są na stronie:  https://mjo.uj.edu.pl/konkursy-2/konkursy-2023/

 Instrukcja korzystania z WeTransfer: http://mjo.uj.edu.pl/wp-content/uploads/WeTransfer_instrukcja.pdf

 W załączniku przesyłamy także plakaty konkursowe, będzie nam miło, jeżeli umieścicie je Państwo na swoich stronach lub powiesicie na korytarzach szkolnych.

Zapraszamy także do zapoznania się z innymi inicjatywami odbywającymi się w ramach Miesiąca Języka Ojczystego, zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’a: https://www.facebook.com/miesiacjezyka

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: miesiac.jezyka.ojczystego@uj.edu.pl

Z wyrazami szacunku

Koordynatorzy Miesiąca Języka Ojczystego UJ 2023