Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” (edycja III)

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym
„Z kultura mi do twarzy”. Od 3 października 2022 do 23 czerwca 2023 roku uczniowie będą wykonywać zadania rozwijające kompetencje społeczne, promujące kulturę oraz wprowadzające uczniów w świat wartości.

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/ 2023 (pkt. 1 – kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno; pkt. 2 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; pkt. 3 – sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy; pkt. 4 – doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy; pkt. 7 – wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie). Patronat honorowy nad projektem objął m.in. Minister Edukacji i Nauki.

Projekt składa się z czterech modułów:

Moduł I – W krainie muz

Moduł II – Tu jest moje miejsce

Moduł III – Kocham, lubię, szanuję

Moduł IV – Kultury świata

Uczestnicy projektu mają do zrealizowania po pięć zadań z każdego modułu.
Po zrealizowaniu zadań koordynator projektu umieści krótką relację na grupie na Facebooku „Z kulturą mi do twarzy”  – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny oraz wyśle formularz podsumowujący projekt do organizatorów.