Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne prace plastyczne

Celem głównym  projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczniów poprzez działania plastyczne, arteterapia rozwojowa oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Podczas realizacji zadań projektowych uczniowie będą rozwijać samodzielność, wzmacniać poczucie sprawczości i wiary we własne możliwości, kształtować postawy proekologiczne poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

Projekt „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE” składa się z 9 zadań. W danym miesiącu nauczyciel wybierze jedno zadanie i zorganizuje zajęcia plastyczne, w wyniku których powstaną zupełnie samodzielne, różnorodne i oryginalne dzieła wykonane przez uczniów.                                  

Projekt będzie realizowany na zajęciach edukacji plastycznej z uczniami klasy I i III.

Koordynator projektu: p. Agata Borowicz