Międzynarodowy Dzień Tolerancji i Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

„Uśmiech nic nie kosztuje, ale jest wiele wart. Wzbogaca tego, co go otrzymuje i tego kto go daje”- F. Faber

 Listopad to miesiąc w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji (16 listopada) oraz Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień (21 listopada). Są to dni dobrych uczynków i pozytywnych emocji. W ramach Międzynarodowego Dnia Tolerancji i Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych aktywnościach. Uczniowie młodszych klas zostali zapoznani z prezentacją multimedialną, dowiedzieli się czym jest życzliwość, poznali cechy osoby życzliwej, nauczyli się prostych sposobów okazywania życzliwości innym osobom. Wspólnie wykonali plakat „ Życzliwe hasła”.   

Uczniowie klas V-VI podczas zajęć rozmawiali o dobrym zachowaniu, dobrych manierach, przypomnieli jakich zachowań należy się wystrzegać, aby życie w szkole było przyjemniejsze. Wspólnie wykonali plakat „Znajdź się wśród życzliwych”. Uczniowie klas VII-VIII obejrzeli film edukacyjny pt. „Światowy Dzień Życzliwości. Co według Ciebie oznacza życzliwość?” oraz wypowiadali się czym dla nich jest życzliwość. Przypomnieliśmy wspólnie wartości jakimi należy się kierować, aby szkoła była miejscem kulturalnym, przyjaznym oraz pełnym życzliwości i tolerancji. Samorząd Uczniowski zachęcił swoich kolegów i koleżanki do przyłączenia się w obchody tych dni wykonując gazetkę szkolną.

Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat wraca do nas z nawiązką. Bądźmy życzliwi i tolerancyjni codziennie, a nie tylko od święta..