Magiczna moc bajek

W ramach innowacji pedagogicznej „Magiczna moc bajek” do czytania naszym dzieciom bajek zostały zaproszone: Pani Dyrektor Alicja Poździk i Pani Małgosia Hysa odpowiadająca za pracę biblioteki szkolnej. Zostały przeczytane dwie bajki: „Kopciuszek” oraz „Brat
i siostra – bajka o pomaganiu słabszym i szanowaniu osób starszych”. Dzieci bardzo chętnie słuchały opowieści, a następnie aktywnie uczestniczyły w pogadankach na ich temat.
Są to tematy realizowane zgodnie z harmonogramem projektu.