List do rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w „Programie dla szkół”.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną oraz wprowadzenie szczególnych obostrzeń w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 wprowadzone zostały zmiany w realizacji „Programu dla szkół”.  Czytaj dalej

Z poważaniem

Departament Wspierania Konsumpcji

Krajowy Ośrodek Wspierania Konsumpcji