Konkurs rozstrzygnięty

      8 czerwca 2022 roku odbyło się wręczenie nagród laureatom XVIII Powiatowego Konkursu Twórczości „MOJA MAŁA OJCZYZNA” pod honorowym patronatem WÓJTA GMINY NIELISZ. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i krajobrazem, promowanie piękna własnego regionu, popularyzacja architektury i zabytków miast, miasteczek, wsi Zamojszczyzny, wymiana doświadczeń pedagogów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Uczniowie naszej szkoły również wzięli udział i otrzymali nagrody

kategoria Fotografia kl I-III

Dominik Dorosz kl II

Damian Hałasa kl II

kategoria Fotografia kl IV-V

Julia Świstowska

kategoria Prezentacja kl IV-V

Julia Świstowska

kategoria Prezentacja kl VII-VIII

Paweł Dorosz kl VII

Hubert Wróbel kl VII

kategoria Literacka kl IV-V

Julia Świstowska

Kategoria Plastyczna kl IV-V 

Julia Świstowska

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.