Konkurs Historyczny „Wolna – Niepodległa”

       Organizatorem Konkursu Historycznego „Wolna – Niepodległa” był Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Zieliński, współorganizatorami konkursu: Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty, IPN Oddział w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Celem konkursu było min. : kształtowanie postaw patriotycznych, pogłębianie wiedzy historycznej, w tym przybliżenie życiorysów postaci zaangażowanych w walkę o niepodległość, motywowanie uczniów do samodzielnego pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł, ukazanie różnych form obchodów rocznicy niepodległości w środowisku lokalnym. Każdy uczestnik konkursu miał za zadanie wykonanie indywidualnie jednej pracy literackiej, która mogła przyjąć formę: eseju, rozprawki, opowiadania lub utworu poetyckiego, będącego autorską interpretacją tematu „Wolna – Niepodległa”.
       Naszą szkołę reprezentowały przedszkolaki ze swoimi pracami plastycznymi oraz uczennice: Julia Świstowska z kl. VI a oraz Magda Mazurek z kl. VII. Julia za swój wiersz otrzymała 1 miejsce, a Magda wyróżnienie w kategorii utwór literacki wśród uczestników z powiatu zamojskiego. Jest to wielki sukces. Gratulujemy!