Komunikat MEN w sprawie zasad oceniania i klasyfikowania

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – wprowadzone zostały rozwiązania prawne umożliwiające szkołom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych. kontynuuj czytanie