Akademia Bezpiecznego Puchatka

          Akademia Bezpiecznego Puchatka to Ogólnopolski Program Edukacyjny skierowany do uczniów klasy I Szkoły Podstawowej obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech strefach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Program trwa od września 2020 r. do lutego 2021 r.. Klasa I została zgłoszona w tym roku szkolnym do XI edycji Akademii. Bierze w niej udział 2 dzieci. Szkoła otrzyma komplet materiałów edukacyjnych zawierających: nowe materiały merytoryczne dla nauczyciela wraz ze scenariuszami lekcyjnymi, pomoce dydaktyczne, filmy i infografiki, karty pracy dla uczniów, prezentację dla rodziców. Po przeprowadzeniu zajęć dzieci będą weryfikować swoją wiedzę zdobytą podczas specjalnych zajęć Akademii rozwiązując na stronie program Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

            Po realizacji zajęć i Testu Bezpieczeństwa nauczyciel koordynujący uzupełni Ankietę Podsumowującą Program, która będzie podstawą do otrzymania Certyfikatu i Dyplomów dla uczniów. Koordynatorem programu jest p. Iwona Berdak.