Każdy inny wszyscy równi

W ramach innowacji pedagogicznej „Magiczna moc bajek” dzieci 3, 4 letnie wzięły udział
w zajęciach na temat niepełnosprawności. Obejrzały one prezentację na temat różnych rodzajów niepełnosprawności następnie posłuchały jednego z opowiadań z serii „Bajki bez barier”. Zajęcia zakończyły ćwiczenia praktyczne, których celem było ukazanie dzieciom jak ważna jest pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym przypadku niewidomym. W ramach tych zajęć dzieci uświadomiły sobie, że osoby niepełnosprawne nie są gorsze w żadnym stopniu od nas samych. Nauczyły się szacunku oraz poczucia zrozumienia i pomocy dla nich.