Kampania profilaktyczno–edukacyjna „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”

“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce.

Celem kampanii jest

– nauczyć młodzież jak szukać autorytetów i nie mylić ich z idolami czy celebrytami oraz zachęcić do szukania prawdziwych AUTORYTETÓW. 

– wspomóc rodziców i wychowawców w budowaniu swojego autorytetu i w kształtowaniu postaw młodzieży, prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej i szczęśliwej dorosłości.