Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?  – ogólnopolski projekt edukacyjny

Uczniowie klasy VI w roku szkolnym 2020/21 będą uczestniczyć w ogólnopolskim projekcie „Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?”, w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji obywatelskich i społecznych, związanych z zaangażowaniem w aktywne i twórcze budowanie życia społecznego.

Cele szczegółowe:

– realizacja scenariuszy, które rozbudzą ciekawość uczniów,

– rozwój kompetencji − planowanie, krytyczne myślenie, wyciąganie wniosków i współpraca,

– nauka poprzez zabawę – eksperymentowanie, konstruowanie i badanie,

–  praca metodą projektu i wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy.

Podczas zajęć uczniowie będą analizować takie wartości, jak: odpowiedzialność, tolerancja, czy wsparcie innych. Będą także budować postawę świadomego uczestnictwa
i twórczego zaangażowania w życie społeczne.

Koordynatorem projektu jest p.Magdalena Głąb