Innowacja pedagogiczna – Projekt „ Matematyka z klasą. Ile matematyki jest wokół nas?”

Innowacja realizowana będzie w trakcie  roku szkolnego 2019/2020 na zajęciach edukacji matematycznej w klasach II – III.

 Koordynator innowacji w szkole: Magdalena Głąb

Cele ogólne innowacji:

Udział w projekcie Matematyka z klasą zachęci uczniów do nauki matematyki i pokaże im, że  z “królową nauk” mogą spotkać na każdym kroku – w kuchni, sporcie czy w zabawach na zewnątrz. Podczas zajęć dzieci poznają zastosowanie matematyki w architekturze, projektowaniu mody, dietetyce, ekonomii, logistyce i sporcie.

Cele szczegółowe:

  • rozwijanie kreatywności dzieci,
  • rozwijanie u uczniów umiejętności samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia,
  • popularyzacja matematyki wśród uczniów,
  • kształcenie podstawowych pojęć i działań matematycznych
  • doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej w codziennym życiu.