Informacje o sposobie i trybie pracy szkoły w czasie realizacji kształcenia na odległość

Szanowni Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Wielączy Kolonii

Od dnia 26.10.2020 r./ poniedziałku/  dla uczniów klas IV-VIII prowadzimy zajęcia w formie kształcenia   na odległość.

 Sposób dokumentowania realizacji zajęć

Nauczyciel zobowiązany jest do:

 1. Realizacji lekcji zgodnie z tygodniowym planem zajęć edukacyjnych (lekcje on-line           w formie wideokonferencji mogą być realizowane tylko w czasie zgodnym z planem lekcji – należy o nich informować uczniów z jednodniowym wyprzedzeniem.

-Pozostałe materiały należy przekazywać uczniom danego dnia. W materiałach przekazywanych uczniom należy jasno określić zakres i termin wykonania zadania.

 1. Prowadzenia wszystkich lekcji z użyciem kamer i mikrofonów.
 2. Wpisywania realizacji zajęć w dzienniku, poprzez wpisanie tematu i zaznaczenie obecności oraz wpisanie tematu i inf. „lekcja on-line” lub „zadania”
 3. Nauczyciel podczas lekcji on-line sprawdza obecność, odnotowując ją w dzienniku lekcyjnym.

Kwarantanna

 1. Rodzice informują szkołę o skierowaniu ucznia/uczennicy na kwarantannę.
 2. Uczniowie na kwarantannie uczestniczą w lekcjach on-line.

Nauczyciele komunikują się z rodzicami i uczniami poprzez  Messengera,  platformę Microsoft Teams. telefonicznie.

Uczniu:

 1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązuj kontakt z wychowawcą
  i nauczycielami.
 2. Pracuj systematycznie.
 3. Jeżeli pojawią się wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania, na bieżąco zgłaszaj nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 4. Pracując przed komputerem pamiętaj o przerwach.
 5. Pamiętaj o  zasadach bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

Rodzicu:

 1. Należy kontrolować i zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 2. Należy być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, sprawdzać stronę internetową szkoły.

 

Praca biblioteki podczas nauczania zdalnego

Godziny pracy biblioteki szkolnej pozostają bez zmian. Z biblioteki należy korzystać
z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.