Informacja dyrektora w sprawie nauczania zdalnego

Szanowni Państwo,

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii, od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia funkcjonowała będzie w trybie nauczania zdalnego.

W okresie tym wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez nauczycieli za pomocą łączy internetowych – tj.: strona naszej szkoły, poczta internetowa,  platformy edukacyjne, komunikatory społeczne oraz telefonii komórkowej .