Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty
      Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty, który w  2021 roku będzie przeprowadzany  w dniach:
25 – 26 – 27 maja (wtorek , środa,  czwartek)

        Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Dzień Przedmiot    Godzina rozpoczęcia    Czas trwania 
25 maja, wtorek język polski 9:00 120 minut
26 maja, środa matematyka 9:00 100 minut
    27 maja, czwartek    język obcy nowożytny  9:00 90 minut

 

      W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

  • o 60 minut – w przypadku języka polskiego,
  • o 50 minut – w przypadku matematyki oraz,
  • o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

      Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br.

    Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.