II Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego – Etap Powiatowy w naszej szkole.

W dniu 23.05.2024 w naszej szkole odbył się etap powiatowy II Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego. Po udowodnieniu swoich umiejętności w etapach szkolnych, uczniowie klas VII oraz VIII z różnych szkół z naszego powiatu przyjechali do naszej miejscowości, aby zmierzyć się w ostatnim etapie, który wyłoni troje zwycięzców.

Po przybyciu do naszej szkoły, uczniowie zostali ugoszczeni małym poczęstunkiem, oraz zostali powitani przez dyrekcję naszej szkoły. Po przywitaniu, uczniowie wylosowali miejsca oraz usiedli do pisania.

Walka była trudna, ale każdy uczeń wykazał się dużą wiedzą i znajomością angielskiego, dzięki czemu zdołali wykonać zadania i napisać pracę.