Harmonogram pracy hybrydowej w klasach IV – VIII

Harmonogram pracy hybrydowej w klasach IV – VIII od poniedziałku 17 maja  2021 roku w Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Wielączy Kolonii

17.05.2021r.

Kl. IV, V – system nauki stacjonarnej (w szkole)

Kl. VI, VII, VIII – system nauki zdalnej

 

18.05.2021r.

Kl. IV, V – system nauki stacjonarnej (w szkole)

Kl. VI, VII, VIII – system nauki zdalnej

 

19.05.2021r.

Kl. IV, V – system nauki zdalnej

Kl. VI, VII, VIII – system nauki stacjonarnej (w szkole)

 

20.05.2021r.

Kl. IV, V – system nauki zdalnej

Kl. VI, VII, VIII – system nauki stacjonarnej (w szkole)

 

21.05.2021r.

Kl. IV, V – system nauki zdalnej

Kl. VI, VII, VIII – system nauki stacjonarnej (w szkole)

 

24.05.2021r.

Kl. IV, V – system nauki zdalnej

Kl. VI, VII, VIII – system nauki stacjonarnej (w szkole)

 

25, 26, 27.05.2021r. – Egzamin ósmoklasisty. Dodatkowe dni wolne dla wszystkich uczniów (również przedszkola)

 

28.05.2021r.

Kl. IV, V – system nauki stacjonarnej (w szkole)

Kl. VI, VII, VIII – system nauki zdalnej

 

Od 29.05.2021r. – nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.