Escape room na lekcjach matematyki – innowacja pedagogiczna dla klas 4-8

Zazwyczaj matematyka kojarzy się uczniom tylko z nudnymi zadaniami i trudnymi obliczeniami. Poprzez wprowadzenie tej innowacji pokażemy uczniom, że nauka matematyki może być fascynującą przygodą, świetną rozrywką i doskonałą grą zespołową, w której ważna jest współpraca i wzajemna pomoc.

Praca metodą escape room prowadzona będzie głównie na lekcjach powtórzeniowych. Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie łamigłówek, tak aby uzyskać kolejne wskazówki, co pozwoli im odzyskać klucz do wyjścia i uzyskać rozwiązanie.  Fabuła będzie dotyczyć określonej postaci, zagadnienia lub wydarzenia matematycznego.

Głównym zadaniem wprowadzonej innowacji jest zachęcanie i motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy oraz do prezentowania jej i wykorzystywania w sytuacjach praktycznych.

Cele szczegółowe

– kształtowanie postaw kreatywności uczniów;

– rozbudzanie ciekawości i zaangażowania;

– szerzenie idei współpracy w grupie;

– kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów;

– poprawa jakości pracy szkoły;

– unowocześnienie i uatrakcyjnienie metod pracy;

– wyznaczenie nowych trendów w edukacji.

Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metody escape room rozwijane będą takie kompetencje jak logiczne myślenie, spostrzegawczość, analizowanie i wyciąganie wniosków. Ponadto, poprzez tego typu aktywności uczniowie zauważą, że wiedza matematyczna jest ważnym elementem rzeczywistości i przydaje się nie tylko podczas zajęć szkolnych.

Koordynator p. Magdalena GŁąb