Edukacja polonistyczna

Zagadnienia  z edukacji polonistycznej do zrealizowania w terminie do 25.03.

Proszę o przepisanie do zeszytu trzech dowolnych dyktand z podanych stron internetowych.

Ćwicz czytanie w domu. Przeczytaj pięć kolejnych czytanek z podręcznika. Wypisuj z tych czytanek po pięć czasowników i rzeczowników i ułóż z nimi zdania.

W miarę swoich możliwości uzupełniaj kolejne ćwiczenia w karcie pracy.