Dzień Kolorowej Skarpetki

21 marca dzieci z oddziału przedszkolnego wspólnie z wychowawcą przystąpiły do organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu akcji „Dzień Kolorowej Skarpetki”. Jest to Dzień Świadomości  Zespołu Downa. Nasza szkoła już od przedszkola uczy tolerancji i szacunku
do wszystkich dzieci i osób dorosłych. W akcję również zaangażowali się rodzice przedszkolaków. Dziękujemy.