Działania wspierające powrót uczniów do szkoły

Działania wspierające powrót uczniów do szkoły skierowane do:

  • rodziców
  • uczniów
  1. Wskazówki dla rodziców i uczniów „Jak radzić sobie z powrotem do szkoły i po okresie pandemii i nauczania zdalnego.

      2. Poradnik –  Jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły

      3. Spotkania z rodzicami on-line

      4. Indywidualne konsultacje z nauczycielami i pedagogiem szkolnym telefoniczne lub osobiste, codziennie w godz. 13.00 – 14.00