„Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

          Od września 2019 r. – w grupie 6 latków realizowany jest program przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. ,, Czyste Powietrze Wokół Nas”. Stanowi on pierwsze ognisko w cyklu programów antytytoniowych.  Adresowany jest zarówno dla dzieci jak i Rodziców.

Program ma charakter profilaktyczny i ma na celu:

  1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

Szkolny koordynator: Iwona Berdak

 

PIOSENKA O DINKU – tekst piosenki