„Czyste Powietrze wokół nas”

       Program „Czyste powietrze wokół na” jest dostosowany do dzieci w wieku 5 i 6 lat. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Koordynator programu w szkole: p. Teresa Tomaszewska