„Czerwony Balonik” – warsztaty dla uczniów

        5 kwietnia 2022r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Klasy II – III uczestniczyły w warsztatach „Bezpieczne poruszanie się w sieci i mediach społecznościowych”, klasy V-VI  „Tolerancja i szacunek – To mój wizerunek. Warsztaty o akceptacji i komunikacji w grupie” natomiast klasy VII-VIII – „Zagrożenia cywilizacyjne. Warsztaty o ryzykach jakie niosą ze sobą nowe technologie. Fonoholizm. Uzależnienie od telefonu.”

        Warsztaty profilaktyczne dla najmłodszych klas dotyczyły uświadomienia uczniów w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci (kontakt z nieznajomymi, ochrona danych oraz wizerunku), doboru gier komputerowych do wieku, cyberprzemocy, uzależnienia od komputera i Internetu. Zajęcia dla klas V-VI pomogły na nowo uczniom odnaleźć się w swoich grupach i nauczyć okazywać sobie szacunek po bardzo długiej przerwie spowodowanej przez zdalną naukę. Podczas tych zajęć, uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wielu pogadankach przeplatanych z zabawami, które miały wzmocnić w nich poczucie więzi oraz przynależności do grupy. Warsztaty dla klas VII-VIII przybliżyły zagrożenia płynące z uzależnień od dopalaczy, alkoholu, telefonu. Wskazały przyczyny i skutki sięgania po różnego rodzaju używki. Prowadzący omówił wpływ uzależnień na zachowanie człowieka. Wiele uwagi poświęcił także umiejętności nazywania i rozumienia pojęć: emocja, stres. Dostarczone informacje dotyczące zachowania w sytuacjach emocjonalnych, pokazały sposoby i metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

         Zaangażowanie uczniów świadczyło o atrakcyjności zajęć, a wiedza, którą wyniosły z warsztatów o poziomie merytorycznym spotkania.