Certyfikat

W podziękowaniu za aktywny udział w międzynarodowym projekcie „Piękna Nasza Polska Cała” nasza szkoła otrzymała od organizatorów certyfikat. Jest on dowodem na to, że wspólnymi siłami wykonaliśmy wszystkie zadania przewidziane w regulaminie. Projekt pozwolił na kształtowanie postaw patriotycznych już od najmłodszych lat. Ponadto uwrażliwiał na piękno, folklor oraz tradycje Polski. Był on odpowiedzią na 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz prowadzony jako innowacja pedagogiczna. Wielkie podziękowania należą się rodzicom. Bez waszej pomocy nie moglibyśmy otrzymać tak zacnego wyróżnienia.