„Bieg po zdrowie” – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

Program będzie realizowany w trakcie roku szkolnego 2019/2020 na zajęciach z wychowawcą. Udział w programie wezmą uczniowie klas IV – V.

 Koordynator programu w szkole: Magdalena Głąb

„Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane będą za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.  Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności uczniów.

Podczas zajęć dzieci będą:

  • dyskutować,
  • wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
  • przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
  • liczyć koszty palenia papierosów,
  • pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
  • tworzyć komiks z bohaterami programu.

Główne cele programu:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.