Bezpieczny spacer

Dbając o bezpieczeństwo naszych dzieci na spacerach i wycieczkach zostały zakupione
dla nich kamizelki odblaskowe. Jest to ważna inicjatywa wynikająca również z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. Bezpieczeństwo dzieci jest  priorytetem działań wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych szkoły. Zakup kamizelek pozwoli
na bezpieczne poruszanie się dzieci po drodze.