„Bezpieczne zabawy w czasie ferii zimowych”

IMG_20160318_140904 "Bezpieczne zabawy w czasie ferii" - prace ucz. kl. II